Onze visie

Waarom kies ik voor Basisschool Merlijn?

Visie GO! BS Merlijn

Onze school draagt de naam basisschool Merlijn. Merlijn associëren wij meteen met de tovenaar.

Een tovenaar heeft bijzondere gaven en kan soms onrealistische dingen tonen. Deze optie is ons niet toebedeeld, wij blijven realistisch en met beide voeten op de grond.

Toch kunnen wij als school net zoals de tovenaar zweven. Want wat maakt ons beroep zo dankbaar en motiverend? Wel het zijn onze kinderen die daar voor zorgen, want onze doelstelling is net om kinderen met een rijke cultuur open te laten staan voor de vele verschillen, dit vormt in de eerste plaats een uitdaging waarvan de basis wordt verstevigd door samenwerking waar verschillen tussen klasgenoten een bron van rijkdom zijn; elkaar kunnen aanvullen en ondersteunen vormen de fundamenten om respectvol en verdraagzaam met elkaar om te gaan.  Onze sterk evoluerende maatschappij is voor het team de bron om open te staan voor vernieuwingen, waar de leerkracht de nodige kritische houding aanneemt. Deze voorbeeldfunctie die de leerkracht aanneemt in het coachen van de leerlingen zullen zorgen voor zelfstandige, kritische burgers die ondernemend de sterk evoluerende maatschappij als een uitdaging zullen beschouwen.

Binnen deze pedagogische opvoedende taak is één van onze doelstellingen de ouders te betrekken en te informeren over het schoolgebeuren. Door de nodige transparantie komen ouders en school op één lijn te staan, waardoor kinderen gemakkelijker tot leren komen.

Wat zijn onze sterke punten?

Betrokkenheid en welbevinden vormen een fundamentele schakel voor leerling, ouders en leerkracht.