Team

GO! BS Merlijn

Directeur

Marleen Creyf

Leerkrachten kleuterschool

Alexia Schils

Saskia Vossen

Tania Bokken

Sabrina Boffin

Ans Coenegrachts

Boffin Sabrina

Kinderverzorgster

SES-leerkracht KS

Lichamelijke opvoeding KS

Sandra Velter

Mieke Christiaens

Boffin Sabrina

Leerkrachten lagere school

Greet Schaelenbergh

Tineke Thijs

Nijs Rilana

Marguerite Box

Laura Put

Betty François

Katty Sacré

Kevin Carolus

Neeltje Palmers

Nathalie Geraerts

Annick Borremans

Anja Thonon

Cédric Maex

Zorgcoördinator

SES-leerkracht

AN

Sonja DeckersBijzondere leermeesters:

katholieke godsdienst

protestantse godsdienst

niet-confessionele zedenleer

islamitische godsdienst


Maarten Kempeneers

Joke Oris

Angélique Lambrechts

Jamila Zemmouri

Administratief personeel

Danielle Schraepen

OnderhoudBusbegeleider

Wenda Gommers

Mieke Moonen

Marc Jarych

Cindy Goddet

Ons CLB-team:

psycho-pedagogisch consulent

verpleegkundige

maatschappelijk werker


Johan Coenegrachts

Anouk Legros

Ruben Vanhove

*toestand op 01/01/19, mogelijke wijzigingen zullen tijdig meegedeeld worden