Team

GO! BS Merlijn

Directeur

Marleen Creyf

Leerkrachten kleuterschool

Alexia Schils

Saskia Vossen

Tania Bokken

Sabrina Boffin

Ans Coenegrachts

Nele Michel

Mieke Christiaens

Kinderverzorgster

SES-leerkracht KS

Lichamelijke opvoeding KS

Sandra Velter

Mieke Christiaens

Sabrina Boffin - Nele Michel

Leerkrachten lagere school

Greet Schaelenbergh

Tineke Thijs

Laura Put

Marguerite Box

Betty François

Larissa Santermans

Katty Sacré

Kevin Carolus

Rilana Nijs

Annick Borremans

Nathalie Geraerts

Anja Thonon

Inte Thierie

Cédric Maex

Zorgcoördinator

SES-leerkracht

AN

Anja Thonon

Tineke Thijs, Laura Put, Katty Sacré, Inte Thierie


Bijzondere leermeesters:

katholieke godsdienst

protestantse godsdienst

niet-confessionele zedenleer

islamitische godsdienst


Maarten Kempeneers

Joke Oris, Elsy Stes

Angélique Lambrechts

Jamila Zemmouri

Administratief personeel

Danielle Schraepen

OnderhoudBusbegeleider

Wenda Gommers

Mieke Moonen

John De Groote

Verna Renquin

Ons CLB-team:

psycho-pedagogisch consulent

verpleegkundige

maatschappelijk werker


Johan Coenegrachts

Anouk Legros

Ruben Vanhove

*toestand op 01/01/19, mogelijke wijzigingen zullen tijdig meegedeeld worden