Team 

GO! BS Merlijn

Directeur

Marleen Creyf

Leerkrachten kleuterschool

Alexia Schils

Saskia Vossen

Tania Bokken

Sabrina Boffin

Ans Coenegrachts

Nele Michel

Joyce Thijs

Valérie Windels

Kinderverzorgster

SES-leerkracht KS

Lichamelijke opvoeding KS

Sandra Velter 

Valérie Windels - Boffin Sabrina

Joyce Thijs

Leerkrachten lagere school

Greet Schaelenbergh 

Tineke Thijs

Laura Put

Marguerite Box

Betty François

Julie Hechtermans

Kevin Carolus

Rilana Nijs

Annick Borremans

Nathalie Geraerts

Anja Thonon

Inte Thierie

Cédric Maex

Larissa Santermans

Arno Wijnants

Zorgcoördinator

SES-leerkracht

AN

Anja Thonon

Tineke Thijs, Laura Put, Margriet Box, Julie Hechtermans, Arno Wijnants

Kizzy Voets

Bijzondere leermeesters: 

 katholieke godsdienst

 protestantse godsdienst

 niet-confessionele zedenleer

 islamitische godsdienst


Maarten Kempeneers

Joke Oris, Elsy Stes

Angélique Lambrechts

Jamila Zemmouri

Administratief personeel

Danielle Schraepen

OnderhoudBusbegeleider

Wenda Gommers

Mieke Moonen

John De Groote

Sofie Bellefontaine

Ons CLB-team:

psycho-pedagogisch  consulent

verpleegkundige

maatschappelijk werker


Jolijn Timmers

Katleen Swinnen

Kristel Bolland

*toestand op 01/01/19, mogelijke wijzigingen zullen tijdig meegedeeld worden